English Czech
Games Hry
Grid snapping Přichycení k mřížce
handout Prospekt
Initiative Tracker Monitoring iniciativy
Layers Vrstvy
Merchant Obchodník
party družina
Please try again. Prosím zkuste znovu.
Pro Profi
Publisher Vydavatel
tokens Tokeny
Vault Trezor